Obóz Sochocin LATO 2023

sobota, 05 sierpień 2023 13:33

Termin: 12 – 20 sierpień 2023

Wyjazd:  12 sierpień (sobota), zbiórka 8:00, parking samochodowy obok starych kortów tenisowych blisko Amfiteatru Bemowo w Parku Górczewska, wjazd od ulicy Raginisa i cały czas prosto w kierunku Parku. Będzie podstawiony BUS

Link do miejsca zbiórki: Pinezka https://goo.gl/maps/uyiPbv7QuPAMVMZJ6

Powrót: 20 sierpień (niedziela) ok. 12:00

Adres Ośrodka: 09 - 110 Sochocin, Ośrodek Szkolny

Nr konta klub do przelewu: 33 1090 1694 0000 0001 2389 1266, tytułem imię i nazwisko zawodnika i obóz zimowy.

Lista rzeczy do zabrania:

- wypełniona karta obozowa będziemy rozdawać na najbliższych treningach lub zbiórce  

- bidon (z szerokim otworem, żeby łatwiej nalewać wodę)

- drobne pieniążki na wyjście do sklepu,

- klapki, 2 ręczniki, kostium kąpielowy,  środki higieny osobistej

- koszulki klubowe treningowe czarne i dodatkowe zwykłe na zmianę

- zapas skarpet piłkarskich, zwykłych skarpet długich,

- ortalion w razie deszczu, cieplejsza bluza, długie spodnie, krótkie spodenki

- buty do biegania, buty piłkarskie do gry

- plecak/torba na ramię gdzie spakujemy bidon i buty na trening

- środek na komary

- krem na słońce

REGULAMIN

Regulamin obozu sportowego Sochocin Lato 2023 organizowanego przez Warszawską Akademię Piłkarską.

 1. Nieprzestrzeganie poniższego regulaminu grozi dyscyplinarnym usunięciem uczestnika z obozu. W takim wypadku klub nie zwraca kosztów uczestnictwa.
 2. W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są ściśle stosować się do poleceń trenerów i opiekunów.
 3. W czasie wolnym, uczestnicy zobowiązani są do poleceń trenerów, przestrzegając programu obozu.
 4. Na obozie obowiązuje całkowity zakaz jakichkolwiek używek.
 5. We wszystkich sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwracać się do trenerów i opiekunów.
 6. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się składając zgłoszenie uczestnictwa w obozie sportowym przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
 7. Obowiązkiem uczestnika obozu sportowego jest informowanie trenera przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
 8. Uczestnik obozu sportowego zobowiązany jest do wykonania poleceń trenera dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń.
 9. Uczestnik ma prawo i obowiązek brania udziału we wszystkich zajęciach sportowych
 10. Za zniszczone mienie ośrodka lub klubu odpowiadają rodzice.
 11. Uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które ma ze sobą.
 12. Bezwzględnie należy przestrzegać ramowego rozkładu dnia.
 13. Przestrzegać zakazu samodzielnego oddalania się od grupy i budynku bez zgłoszenia trenerowi.
 14. Utrzymywać w czystości sanitariaty i zajmowane pomieszczenie.
 15. Na terenie ośrodka cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 7:00. W tych godzinach uczestnicy obozu nie mogą opuszczać własnych pokoi.
 16. Uczestnik obozu zobowiązany jest dostosować się do instrukcji związanych z realizacją regulaminu na obozie sportowym. Poważne lub powtarzające się wykroczenia poza obowiązujące zasady mogą spowodować wykluczenie danej osoby z obozu w ten sposób, że dalszy pobyt i powrót do domu będzie musiała ona odbyć we własnym zakresie i na koszt własny ( w przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do osobistego odbioru uczestnika).

Podpis Rodzica/Opiekuna…………………………………………………..

Podpis Uczestnika Obozu…………………