czwartek, 20 styczeń 2022 11:41

Termin: 29 styczeń – 5 luty 2022

Wyjazd:  29 styczeń (sobota), zbiórka 10:30, parking samochodowy obok starych kortów tenisowych blisko Amfiteatru Bemowo w Parku Górczewska, wjazd od ulicy Raginisa i cały czas prosto w kierunku Parku.

Link do miejsca zbiórki: Pinezka https://goo.gl/maps/uyiPbv7QuPAMVMZJ6

Powrót: 5 luty (sobota) ok. 12:00

Adres Ośrodka: Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, ul. Bohaterów Studzianek 30, 26 – 900 Kozienice

Nr konta klub do przelewu: 33 1090 1694 0000 0001 2389 1266, tytułem imię i nazwisko zawodnika i obóz letni 

Lista rzeczy do zabrania:

- wypełniona karta obozowa i oświadczenie covidowe: będziemy rozdawać na najbliższych treningach

- 2 maseczki

- czapka, rękawiczki, komin

- bidon (z szerokim otworem, żeby łatwiej nalewać wodę)

- drobne pieniążki na wyjście do sklepu, pieniążki na basen 2x10zł

- klapki, 2 ręczniki, kąpielówki,  środki higieny osobistej

- koszulki klubowe treningowe i meczowe oraz te zwykłe nie klubowe na zmianę

- zapas skarpet piłkarskich, zwykłych skarpet długich,

- dres klubowy, ortalion w razie deszczu, cieplejsza bluza

- buty do biegania, 2x buty piłkarskie do gry (korki i halówki)

- odzież termiczna, na dół i na górę

- plecak/torba na ramię gdzie spakujemy bidon i buty na trening

REGULAMIN

Regulamin obozu sportowego Kozienice ZIMA 2022 organizowanego przez Warszawską Akademię Piłkarską.

 1. Nieprzestrzeganie poniższego regulaminu grozi dyscyplinarnym usunięciem uczestnika z obozu. W takim wypadku klub nie zwraca kosztów uczestnictwa.
 2. W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są ściśle stosować się do poleceń trenerów i opiekunów.
 3. W czasie wolnym, uczestnicy zobowiązani są do poleceń trenerów, przestrzegając programu obozu.
 4. Na obozie obowiązuje całkowity zakaz jakichkolwiek używek.
 5. We wszystkich sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwracać się do trenerów i opiekunów.
 6. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się składając zgłoszenie uczestnictwa w obozie sportowym przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
 7. Obowiązkiem uczestnika obozu sportowego jest informowanie trenera przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
 8. Uczestnik obozu sportowego zobowiązany jest do wykonania poleceń trenera dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń.
 9. Uczestnik ma prawo i obowiązek brania udziału we wszystkich zajęciach sportowych
 10. Za zniszczone mienie ośrodka lub klubu odpowiadają rodzice.
 11. Uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które ma ze sobą.
 12. Bezwzględnie należy przestrzegać ramowego rozkładu dnia.
 13. Przestrzegać zakazu samodzielnego oddalania się od grupy i budynku bez zgłoszenia trenerowi.
 14. Utrzymywać w czystości sanitariaty i zajmowane pomieszczenie.
 15. Na terenie ośrodka cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 7:00. W tych godzinach uczestnicy obozu nie mogą opuszczać własnych pokoi.
 16. Uczestnik obozu zobowiązany jest dostosować się do instrukcji związanych z realizacją regulaminu na obozie sportowym. Poważne lub powtarzające się wykroczenia poza obowiązujące zasady mogą spowodować wykluczenie danej osoby z obozu w ten sposób, że dalszy pobyt i powrót do domu będzie musiała ona odbyć we własnym zakresie i na koszt własny ( w przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do osobistego odbioru uczestnika).

Podpis Rodzica/Opiekuna…………………………………………………..

Podpis Uczestnika Obozu……………………

Oświadczenie Covidowe 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Stowarzyszenie Warszawska Akademia Piłkarska

Dane uczestnika/uczestników:

1. …………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………….

Oświadczam, że w dniu ……………………………….. (dzień wyjazdu) każdy ze zgłoszonych przeze mnie uczestników wypoczynku :

1. jest zdrowy (oznacza to, że w dniu wyjazdu nie wykazuje objawów infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną),

2. nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

Ponadto :

1. Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury uczestnika (uczestników) w trakcie trwania wypoczynku przez wychowawców i personel medyczny,

2. Na wniosek kierownika zobowiązuję się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

 3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

4. Uczestnik wyjazdu choruje/ nie choruje* na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia. W przypadku, gdy uczestnik choruje na chorobę przewlekłą poinformowałam/łem* organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz załączam opinię lekarską o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

5. Zaopatrzyłem/łam* dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku zgodnie z Regulaminem

6. Zapoznałem się z „Regulaminem dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w wypoczynku” i akceptuję Regulamin

7. Podaję organizatorowi numer/y telefonu/ów zapewniający szybką komunikację:

Nr telefonu 1: .....................................................

Nr telefonu 2: ..............................................................

……………………………………………..…… ……………………………………………..……

 (miejscowość, data) (podpis rodziców/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika)

 *) niepotrzebne skreślić

 

Terminy obozów w 2022 roku:

Obóz letni dla wszystkich chłopców 30 czerwiec – 9 lipiec 2022 Więcbork

piątek, 23 lipiec 2021 20:31
niedziela, 18 kwiecień 2021 10:12

kontakt koordynator BEMOWO: Piotr Zaręba 502 546 932

ZAWODNICZKI

 • Dziewczyny C (2005-2008) - trenujemy w czarnych koszukach/czarne bluzy,: wtorek 17:00 - 18:30 BOISKO CZUMY 8  ,czwartek 17:15 - 18:30 Czumy , piątek 18:30 - 19:30 BOISKO CZUMY 8.
 • Dziewczyny B (zaplecze grupy A): wtorek 17:00 - 18:30 boisko, czwartek 17:00 - 18:00  boisko, piątek 18:30 - 19:30 Czumy
 • Dziewczyny A (seniorki):  wtorek 18:30 - 20:00 , czwartek 18:30-20:00 Czumy,

Facebook: https://www.facebook.com/WarszawskaAkademiaPilkarskaDziewczyny/

środa, 28 październik 2020 10:04

W związku z kolejnymi zakazami dotyczącymi COVID na boisku i wokół niego mogą przebywać wyłącznie zawodnicy i Trenerzy. Prosimy o przyprowadzanie dzieci i odbiór ich, ale trening oglądamy z nieco innej perspektywy.

niedziela, 26 lipiec 2020 09:55

Sumę 80 zł (40 lipiec i 40 sierpień) prosimy wpłacać na konto klubowe z dopiskiem wakacje.

Opłata przeznaczona zostanie na pokrycie stałych opłat związanych z prowadzeniem akademii, a przede wszystkim na uzupełnienie sprzętu treningowego przed sezonem 2020/2021.

Numer konta bez zmian w zakładce kontakt.

poniedziałek, 04 maj 2020 06:13

Prezydent Warszawy z początkiem maja wstrzymał się z otwarciem boisk szkolnych. Do 18 maja mają powstać nowe wytyczne i boiska powinny zostać otwarte. Do tej pory nadal trenujemy online w poniedziałki, środy i piątki na naszym Facebooku: Warszawska Akademia Piłkarska. Wysokość składki członkowkiej w stosunku do miesiąca kwietnia pozostaje bez zmian.

Ze sportowym pozdrowieniem

Piotr Zaręba

sobota, 08 luty 2020 17:44

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNYCH ĆWICZEŃ. Treningi online na naszym Facebooku: https://www.facebook.com/WarszawskaAkademiaPilkarska/

ZAWODNICZKI

 • Dziewczyny C (2005-2007) - trenujemy w błękitnych koszukach/czarne bluzy,: wtorek 17:00 - 18:30 boisko Czumy , czwartek 18:00 - 19:00 boisko Czumy, piątek 18:30 - 19:30 boiskoCzumy
 • Dziewczyny B (zaplecze grupy A): wtorek 17:00 - 18:30 boisko, czwartek 17:00 - 18:00  boisko, piątek 18:30 - 19:30 boisko
 • Dziewczyny A (seniorki):  wtorek 18:30 - 20:00 boisko, czwartek 19:00 - 20:00 boisko  , piątek 19:30-20:30 boisko
piątek, 15 maj 2015 07:19

Szykuje się także kolejny sparing juz 24 maja. Zapraszamy także na treningi na Ursynów. Wszystko w zakładce TRENINGI

poniedziałek, 04 maj 2015 06:02

W 3 dni zrealizowaliśmy miesięczny plan treningowy.

piątek, 24 kwiecień 2015 05:37

Przeciwnik okazał się dziś być zbyt mocny dla Nas

niedziela, 29 marzec 2015 19:38

Dzisiaj o jedną bramkę lepsza Ochota

sobota, 28 marzec 2015 22:03

W dniu dzisiejszym bemowska ekipa grając na wyjeździe pokonała 11:3 Orła Baniocha, a ursynowska zremisowała po dobrym meczu 6:6 z KS Ursynów

wtorek, 24 marzec 2015 08:33

Po dobrym początku i prowadzeniu 4:1 niestety końcowy wynik po dobrej grze 5:7.

Następne sparingi:

28 marca (sobota) z Orłem Baniocha. Zbiórka 9:45 ulica Szkolna 1 Baniocha

29 marca (niedziela) z WAP Ochota. Zbiórka 10:45 Czumy 8

wtorek, 24 marzec 2015 08:29

Po trwających kilka tygodni zmaganiach poznaliśmy medalistów Dziecięcej Ligi Piłkarskiej. Mistrzem została nasza ursynowska drużyna, drugie miejsce zajęła drużyna KS Łomianki, a na najniższym stopniu podnium uplasowało się nasze Bemowo. Gratulujemy i szykujemy się do rundy wiosennej.

niedziela, 15 marzec 2015 11:42

Kolejne sparingi: 21 marca faza pucharowa Ligi Dziecięcej, 22 marca Sokół Warszawa godzina 10 oraz 28 marca godzina 10 gramy z Orłem Baniocha

sobota, 14 marzec 2015 21:35

W strugach deszczu przyszło nam stawić czoło drużynom KS Hubertus Zalesie Górne 2005 i LKS Jedność Żabieniec 2004. Na orliku w Prażmowie udało się wysoko wygrać w pierwszym i nieznacznie w drugim meczu. Gratulacje dla zawodników i podziękowania dla Rodziców. Jutro gra kontrolna na Estadio Czumy 8 o godzinie 10 z Talentem Targówek 2005