Filozofia akademii

Celem Warszawskiej Akademii Piłkarskiej jest kształcenie dzieci i młodzieży od najmłodszych lat aż po wiek juniora.

 

 

Cele szkoleniowe


a) Wychowawczo – edukacyjny:

  • kształtowanie nawyków właściwych zachowań poprzez piłkę nożną, nauczanie cierpliwości, pojęcie ciężkiej pracy, pomoc koleżeńska
  • nauka nowych elementów, zasad, przepisów gry
  • zachęcanie do uczestnictwa w systematycznych zajęciach dzieci z rodzin patologicznych i domów dziecka,
  • wspieranie i niesienie pomocy najbiedniejszym zdolnym sportowcom,


b) Sportowy:

  • rozwijanie umiejętności piłkarskich
  • indywidualizacja rozwoju zawodników (ilość zawodników w zespole przypadająca na jednego trenera - 15 osób)
  • tworzenie reprezentacji akademii, składających się z wyróżniających się wychowanków

 

 


Cele perspektywiczne

 

  • utworzenie całej piramidy szkoleniowej dla dzieci i młodzieży od 6 do 18 lat
  • budowa obiektu sportowego- spełniającego wymogi współczesnych potrzeb